Hỗ trợ khách hàng

Nga Nguyễn:

Nga Nguyễn: ()

Thông tin mới
Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 10150713

Số người online: 1

Dự báo thời tiết

Đền sân khấu: Thiết kế sân khấu tiệc cưới

(15:07 - 17/11/2012)

 Một sân khấu đẹp không chỉ đảm bảo tính thẩm mĩ mà quan trọng hơn, nó phải đảm bảo tính thông tin và tính phù hợp. Tính thông tin là nội dung của sự kiện được truyền tải trên sân khấu thông qua các yếu tố cảm quan như: phông nền, ánh sáng, các chi tiết trang trí khác. Tính thông tin chính là yêu cầu cốt lõi cho một sân khấu đẹp. Tính phù hợp là sự phù hợp của thiết kế sân khấu với quy mô sự kiện, bản chất sự kiện và cảm nhận của các đối tượng khán giả. Và tất cả các tính chất đó lại được thể hiện thông qua tính thẩm mĩ. Thẩm mĩ thê hiện qua từng chi tiết của thiết kế sân khấu, bao gồm: ý tưởng thiết kế và sự thể hiện ý tưởng thiết kế với một mức chi phí kinh tế nhất.