J Liên hệ - Trang trí Phương tín

Hỗ trợ khách hàng

Ms Phuong:

Ms An:

Ms Phuong: (0903.803855)

Ms An: ()

Thông tin mới
Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 13016116

Số người online: 1

Dự báo thời tiết

TRUNG TÂM TRANG TRÍ PHƯƠNG TÍN

239 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Tel : +84-8 38594025
CellPhone :+84-903.803855
Email : trangtriphuongtin@yahoo.com
Website : http://trangtriphuongtin.com

Thông tin tài khoản:

Tên tài khoản:

Trịnh Thị Phương

Ngân hàng Á Châu10154139Chi nhánh Châu Văn Liêm
Ngân hàng Argibank62202050 35, Hải Thượng Lãn Ông
Ngân hàng Sacombank060002348988Chi nhánh Bình Tây
Ngân hàng Đông Á0102456886 Chi nhánh Chợ Lớn

Authenticate image