Hỗ trợ khách hàng

Ms Phuong:

Ms An:

Ms Phuong: (0903.803855)

Ms An: ()

Thông tin mới
Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 13016144

Số người online: 1

Dự báo thời tiết

Cách sử dụng đá khô để bảo quản thực phẩm?

(09:21 - 07/05/2014)

Cách sử dụng đá khô để bảo quản thực phẩm?

Tùy thuộc vào nhu cầu về nhiệt độ mà có cách điều chỉnh nhiệt độ riêng. Khối lượng đá cần sử dụng khoảng 10 -20% khối lượng thực phẩm cho 18h bảo quản.

Đọc thêm...

Tại sao nên dùng đá khô CO2 để bảo quản thực phẩm?

(09:17 - 07/05/2014)

Tại sao nên dùng đá khô CO2 để bảo quản thực phẩm?

Đá khô CO2 được sản xuất từ khí CO2 ( Khí CO2 được tổng kết trong các phản ứng hóa học ). Nén khí CO2 thành dạng lỏng, loại bỏ nhiệt gây ra trong quá trình nén, sau đó cho CO2 giản nở nhanh. Sự giản nở này làm cho một phần CO2 bị đóng băng. Phần CO2 bị đóng băng này tiếp tục được nén thành các viên dạng khối mà chúng ta thường gọi là đá khô CO2.

Đọc thêm...

Nước đá khô và những ứng dụng

(09:41 - 06/05/2014)

Nước đá khô và những ứng dụng

Nước đá khô (dry ice) là dạng carbon dioxide đông lạnh (CO2, khí các-bô-níc) , là chất mà động vật thải ra và cây cần để quang hợp. Vì nhiệt độ thấp của nó (-78,50C), nước đá khô được dùng làm chất làm lạnh. Nó cũng tương đối dễ sản xuất.

Đọc thêm...

Công nghệ sản xuất đá khô CO2

(17:18 - 28/04/2014)

Công nghệ sản xuất đá khô CO2

Đá khô được làm từ carbon dioxide sạch đó là một sản phẩm phụ (tái chế) của các quá trình công nghiệp khác như sản xuất ethanol.

Đọc thêm...

Công nghệ sản xuất đá khô CO2 (đá khói)

(17:15 - 28/04/2014)

Công nghệ sản xuất đá khô CO2 (đá khói)

Đá khô được làm từ carbon dioxide sạch đó là một sản phẩm phụ (tái chế) của các quá trình công nghiệp khác như sản xuất ethanol.

Đọc thêm...